VĂN BẢN YERSIN
22/04/2019 6:03:14 CH

I. Điều kiện để được cấp quyền truy cập trang web lập quy:

    1. Người sử dụng là CBGVNV Trường Đại học Yersin Đà Lạt.
    2. Được Trưởng Đơn vị đề nghị bằng văn bản gửi về Bộ phận CNTT.
    3. Người sử dụng được cấp một tên đăng nhập và mật khẩu. Tên đăng nhập và mật khẩu là các phương tiện duy nhất để truy cập vào trang web lập quy.
    4. Người sử dụng phải thay đổi mật khẩu khởi tạo của mình trong lần đăng nhập đầu tiên và phải bảo mật mật khẩu của mình, không được chia sẻ mật khẩu này với bất kỳ ai khác, cũng như không được sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của người khác để truy cập vào trang web lập quy.
    5. Người sử dụng không được phát tán các văn bản lập quy trên trang web lập quy ra bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.
    6. Quyền truy cập trang web lập quy của Người sử dụng sẽ được Phòng Quản lý hệ thống sự đề xuất cấp hoặc thu hồi khi có văn bản của cấp có thẩm quyền thông báo về việc ký kết, tạm hoãn/thôi tạm hoãn hợp đồng lao động, tạm đình chỉ/thôi tạm đình chỉ công tác, chấm dứt hợp đồng lao động với Người sử dụng.
    7. Bộ phận CNTT quản lý phần admin cơ sở dữ liệu, quản trị người dùng và các thông số kỹ thuật giúp cấu hình trên hệ thống mạng của Trường. Bộ phận CNTT và Chính sách phụ trách quản trị nội dung website.

II. Trách nhiệm người sử dụng:

   
1. Thay đổi mật khẩu khởi tạo trong lần đăng nhập đầu tiên.
    2. Bảo vệ an toàn mật khẩu cá nhân.
    3. Không sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của người khác để truy cập trang web  lập quy.
    4. Không phát tán các văn bản lập quy trên trang web lập quy ra bên ngoài dưới bất  kỳ hình thức nào.
    5. Không đăng nhập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu của trang web lập quy.
 

 

 

III. Thông tin liên hệ:

Bộ phận CNTT: Mr. Sơn - ĐT: 0909 720360

Bộ phận chính sách: Mr. Quốc - ĐT: 0972 949 765


 

  Liên hệ Bộ phận Công nghệ thông tin để được cấp tài khoản đăng nhập  Điều kiện sử dụng  | Email: vanban@yersin.edu.vn
  Bản quyền © 2017 YERSIN Xây dựng bởi Phòng PTUD - Thành Thành Công